Phần mềm SADP Tools của HIKVision SADP V3.1.0.8

Phần mềm SADP Tools của HIKVision SADP V3.1.0.8

SADP viết tắt của từ Search Active Devices Protocol, là phần mềm tìm kiếm các thiết bị của HIKVision đang Online trong mạng nội bộ như: camera hikvisionđầu ghi hikvision của bạn, nó hiển thị các thông tin về sản phẩm, và cho cấu hình mạng ở dạng căn bản.

 

Tải SADP Tools của HIKVision mới nhất

SADP Tools phiên bản: 3.1.0.8

  • Dung lượng: 37.6 MB
  • Chạy trên hệ điều hành: Windows

Link Download: https://drive.google.com/file/d/1e9N33736nPJtUdn8Yt2k55KFV9nUR6_T/view?usp=sharing