Download Phần Mềm

TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM HỖ TRỢ CAMERA VÀ ĐẦU GHI CÁC HÃNG:

Công ty TNHH THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG NGUYỄN trân trọng gửi quý khách bản tổng hợp danh sách phần mềm xem camera sử dụng trên máy tính, điện thoại của các hãng công ty đang phân phối. Trong bản tổng hợp này các phần mềm được bộ phận hỗ trợ của chúng tôi cập nhật liên tục các bản mới nhất từ website của hãng.

Phần Mềm
Software Version Function Build Date Link
Phần Mềm Hikvision
SADP TOOL V3.1.0.8 Toolkit 8-9-2019 Download
Batch Configuration Tool V3.0.2.6 Toolkit 4-26-2019 Download
Hikvision iVMS-4200 v3.1.1.11  Hikvision Software 7-10-2019 Download
Hikvision iVMS-4200 Lite v1.0.0.4 Hikvision Software N/A Download
Phần Mềm Dahua
ConfigTool 4.09 Toolkit 10-10-2017 Download
Dahua Toolbox 1.08 Toolkit 4-11-2018 Download
SmartPSS 2.02.9 VMS Software 3-28-2016 Download
Phần Mềm KBvision
KBiVMS  V2.02.0 VMS Software 4-5-2017 Download
gDMSS Plus gDMSSIcon.png 3.47 View Live Feed and Playback via Mobile Device 4-5-2017 Download
gDMSS HD Lite gDMSS HD Lite Icon Android.png 3.32 View Live Feed and Playback via Tablet 5-7-2016 Download
gDMSS HD Plus gDMSS HD Plus Icon Android.png 3.32 View Live Feed and Playback via Tablet 5-7-2016 Download
iOS Software
iDMSS Lite iDMSS Lite 3.47 View Live Feed and Playback via iPhone 4-10-2017 Download
iDMSS Plus iDMSS Plus 3.47 View Live Feed and Playback via iPhone 4-10-2017 Download
iDMSS HD Lite iDMSS HD Lite 3.32 View Live Feed and Playback via iPad 9-15-2016 Download
iDMSS HD Plus iDMSS HD Plus 3.32 View Live Feed and Playback via iPad 4-10-2017 Download
3rd Party Software
ONVIF Device Manager Onvif Device Manager 2.2.250 Locate ONVIF Devices on LAN 11-15-2016 Download
Danh Sách Chăm Sóc Khách Hàng []